Услуги

 

Angelina Translations предлага на своите клиенти преводачески услуги и легализация на документи като има за цел да осигури качествено обслужване, което се отличава с:

1.КАЧЕСТВО НА ПРЕВОДИТЕ - с богат професионален опит, обучение и житейски опит в различни страни.

2.ПРОВЕРКА - извършва се от преводач, владеещ перфектно езика на превода, който има познания в специфичната област.

3.ГЪВКАВОСТ - спешни доставки.
4.КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ - цените са много конкурентни и има отстъпки за лоялни клиенти, както и за преводи с над 3000 думи.                             

1. ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

Езици и сфери на специализация:

Основните езици, с които работим са БЪЛГАРСКИ, АНГЛИЙСКИ И ПОРТУГАЛСКИ, но същевременно има тясно сътрудничество с преводачи с Испански, Френски и Немски. Извършваме преводи на документи в следните области

 • Финанси и Банково дело (финансови отчети, банкови извлечения)

 • Удостоверения (дипломи, актове за гражданско състояние- раждане, брак,  смърт; медицински свидетелства, свидетелства за съдимост, автобиографии).

 • Право (трудови договори, фирмени удостоверения, устави, пълномощни, нотариални актове, договори за покупко-продажба,  съдебни производства, съдебни решения)

 • Мениджмънт (отчети за управлението, бизнес планове, интернет страници) 

 • Туризъм (брошури, кампании за популяризиране на градове)

 • Икономика (проучвания, публикации)

 • Литература (списания, книги)

 • Шофьорски изпити, листовки

2. УСТНИ ПРЕВОДИ

 • Консекутивен превод по време на съдебни дела

 • Превод при сключване на нотариален акт

 • Превод по време на конференции, обучения.

3. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ     

 • ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на документи от нотариус. 

 • ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на документи за чужбина - АПОСТИЛ