top of page

Angelina Azinheira Translations

Професионални преводачески услуги

Angelina Azinheira – Translations предлага на своите клиенти преводачески услуги и легализация на документи

1. ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

 

Нашият екип има за цел да осигури качествено обслужване на всички свои клиенти, което се отличава с:

    1. КАЧЕСТВО НА ПРЕВОДИТЕ - богат професионален опит, обучение и житейски опит в различни култури.

    2. ПРОВЕРКА - извършва се от преводач, владеещ перфектно езика на превода и с познания в дадената област.    

    3. ГЪВКАВОСТ - спешни доставки.
    4. КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ - цените са много конкурентни и има отстъпки за лоялни клиенти, както и за преводи на текстове                      с над 3000 думи. 

Езици и сфери на специализация:

Основните езици, с които работим са български, английски и португалски, но същевременно има тясно

сътрудничество с преводачи на испански, френски и немски.

Извършваме преводи на документи в следните области

 • Финанси и Банково дело (годишни доклади и отчети)

 • Удостоверения (дипломи, актове за гражданско състояние- раждане, брак,  смърт; медицински свидетелства, свидетелства за съдимост, автобиографии).

 • Право (трудови договори, фирмени удостоверения, устави, пълномощни, нотариални актове, договори за покупко-продажба,  съдебни производства, съдебни решения)

 • Мениджмънт (отчети за управлението, бизнес планове, интернет страници) 

 • Туризъм (брошури, кампании за популяризиране на градове)

 • Икономика (проучвания, публикации)

 • Литература (списания, книги)

 • Шофьорски изпит, листовки

2. УСТНИ ПРЕВОДИ

 

 • Консекутивен превод по време на съдебни дела

 • Превод при сключване на нотариален акт

 • Превод по време на конференции, обучения.

3. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ

     

 • ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на документи от нотариус. 

 • ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на документи за чужбина - АПОСТИЛ

 

bottom of page